Houston, Tx 77077 713-668-2948 sales@zarposhindia.com

Ganesha Resting carved in serpentine stone

$895.00

Ganesha Resting  carved in serpentine stone.

Size: 18″

Categories: ,

Description

Ganesha Resting carved in serpentine stone